МВР

ОД Кърджали

 

Увеличава се опасността от пожари през отоплителния сезон

Мерки за предотвратяване на произшествия при използване на отоплителни и нагревателни уреди

С настъпилото застудяването вече се налага използването на отоплителни и нагревателни прибори, в много случаи без да е извършена необходимата подготовка за целта, което повишава опасността от възникването на пожари. 
През изминалия отоплителен сезон 2017-2018 г. са възникнали общо 107 броя пожари, от тях 98 са без материални загуби – най често запалване на комини и контейнери за смет от изхвърлена в тях пепел. Пожарите с материални загуби са 9 броя. При възникналите пожари са  загинали двама граждани.
Само от началото на месец ноември 2018 г. до момента са възникнали четири пожара, като 1 от тях е в комин и 3 в контейнери за отпадъци.
Основна причина за възникването на тези пожари е неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди и небрежност при боравене с открит огън.

Ръководството на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали отправя апел към гражданите и гостите на областта да спазват противопожарните правила, а именно:

• Комините на сградите трябва да са измазани, да са почистени от натрупаните сажди и да са без пукнатини.
• Да не се използват неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди.
• Печките да се разполагат на безопасно разстояние от горими конструкции и материали.
• В никакъв случай да не се оставят без наблюдение включени отоплителни прибори, особено в присъствието на деца и трудноподвижни възрастни хора.
• Изключително опасно е разпалването на печките на твърдо гориво с лесно запалими течности.
• Да не се претоварват електроинсталациите и да не се подсилват електрическите предпазители.
• Повторното запалване на нафтови печки да става след изстиването им, тъй като преди това е възможно възникването на локална експлозия.
• Димоотводните тръби да се монтират правилно, стабилно и на безопасно разстояние от горими материали. 
• В никакъв случай да не се допуска използването на вентилационните канали като комини.
• Сушенето на дрехи и материали да става на разстояние, изключващо възможността за запалването им.
• Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел там, където има горими отпадъци.

МЕРКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАЗ ПРОПАН-БУТАН

• Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни, нагревателни и други уреди трябва да се извършват само от специалисти.
• Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
• Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
• Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
• Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно.
• С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън.
• В случай, че усетите специфичната миризма на чесън, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Газ пропан-бутан е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. 
• В случай на теч над допустимата концентрация при минимална мощност на източник на запалване може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електрическия ток.

При  евентуално възникване на пожари незабавно позвънете на телефон 112.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН" – КЪРДЖАЛИ

За повече информация: www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Merki/default.htm

15 ное 2018

8-и ноември - професионален празник на българската полиция

Поздравление към служителите на ОД на МВР-Кърджали от старши комисар Венцислав Момчилов

В деня на свети Архангел Михаил пазителите на закона, реда и спокойствието в обществото ни – българските полицаи, отбелязват своя професионален празник. Отправям най-искрени поздравления към  усилията на полицейските служители в ОД на МВР-Кърджали да бъдат в крак с очакванията на обществото, да пазят живота, имуществото и сигурността на гражданите. Заслужава да се отбележи фактът, че по приоритетни области в нашата дейност са постигнати добри резултати, а това е доказателство за Вашия професионализъм в ежедневната Ви работа.
Професията на полицая е белязана с големи изисквания, защото хората са изключително чувствителни към нередностите в обществото не само когато бъдат засегнати личните им права и законни интереси, но и когато престъпните посегателства нараняват чувството им за справедливост. Затова изразявам дълбокото си удовлетворение от Вашите усилия да отговаряте със своята работа пред всеки един гражданин, който е потърсил помощта ви, на тези високи стандарти, които Ви поставя професионалното поприще.
Желая Ви здраве, благополучие и много успехи занапред. Изразявам своята благодарност и към Вашите семейства, без чието разбиране и подкрепа не бихте могли да постигнете добрите резултати във Вашата професия, за която много често няма почивни дни и работно време.
Честит празник !


                                                Директор на ОДМВР-Кърджали:
                                                старши комисар Венцислав Момчилов
 

08 ное 2018

ЗА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО