МВР

ОД Кърджали

 

20 яну 2020

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност ; Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС/ във всяко едно от звената "БДС" на територията на областта. Това може да бъде направено и преди изтичане на срока на валидност на документите.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена "БДС", както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното "БДС", където е подадено заявлението.


Справки за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления - в прикачените документи.

Главен инспектор Митко Николов е комплексен победител в областния етап на конкурса „Пожарникар на годината“ за 2020 г.

Директорът на РДПБЗН-Кърджали комисар Сергей Заимов връчи днес статуетка и грамота на началника на пожарната служба в Кърджали главен инспектор Митко Николов, който стана комплексен победител в областния кръг на националния конкурс „Пожарникар на годината“ за 2020 г.  За подгласник на първенеца бе обявен главен инспектор Николай Баковски, който ръководи пожарната служба в Крумовград.              
В отделните раздели победители станаха: в направление „Пожарогасителна дейност“ младши инспектор Борислав Алчев от РСПБЗН-Кърджали, в направление „Спасителна дейност” - младши експерт Сергей Къров от същата служба. Най-добър в направление „Контролна дейност” е младши инспектор Бисер Петров от  РСПБЗН- Крумовград.

На снимката: комисар Заимов награждава комплексния победител Митко Николов.


09 фев 2021

По-малко произшествия за пожарникарите в областта през 2020 г., ръст при пожарите

Директорът на РДПБЗН-Кърджали комисар Сергей Заимов направи днес анализ на дейността на Дирекцията за 2020 година пред ръководния състав и при спазване на противоепидемичните мерки. През този период се е увеличил броят на пожарите, а е намалял броят на произшествията.

ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Регистрирани са 914 излизания с пожарна техника, 833 от които за възникнали произшествия. За сравнение през 2019 г. са регистрирани 953 излизания, 858 от които за възникнали произшествия.
Броят на произшествията през отчетния период спрямо 2019 г. е намалял с 3 %, при увеличение за пожарите с около 22 %. 477 са пожарите в областта през 2020 г. срещу 393 през 2019 г.
При пожарите по отрасли водещ е делът на „селско и рибно стопанство“ – с 31 % от общия брой възникнали пожари. За сравнение през 2019 г. водещ е делът на пожарите в отрасъл „жилищно стопанство, дейности на домакинства”- с 37 %.
През 2020 г. при пожари са загинали двама граждани и са пострадали двама. През 2019 г. е загинал един гражданин, пострадалите са тринадесет.
На територията на област Кърджали има регистрирани шест доброволни формирования с общо 58 доброволци в шест от седемте общини. Всички доброволци са преминали първоначален основен курс на обучение. Осигурени са лични предпазни средства (защитни облекла, каски, ръкавици, ботуши и др.) на всички доброволци. През 2020 г. са регистрирани общо 58 участия на доброволните формирования, 11 от които  при ликвидиране на произшествия, а 47 са участия в дейности по дезинфекция на обществени места във връзка с COVID 19.

ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

Ново строителство
Извършени са  447 контролни проверки на новостроящи и реконструиращи се обекти при 228  за 2019 г. За констатирани нарушения в заповедни книги по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ са вписали общо 18   мероприятия.
Разгледани са 80 броя проектни документации, като са издадени 75 становища за съответствие. Има издадени 5 решения за отказ. Служители от РДПБЗН – Кърджали са участвали на 49 заседания на ЕСУТ към Общинските администрации при 62 броя за 2019 г.
За отчетния период служителите на РДПБЗН – Кърджали са взели участие в 64 приемателни комисии.
Обекти в експлоатация
През 2020 г. служителите, упражняващи ДПК,  са извършили 43 комплексни проверки на обекти, контролни проверки в 726 обекта, тематични в 948 обекта и по изпълнение на предписани мероприятия в 847 обекта. Съвместно с други служби на МВР и ведомства са извършени 13 проверки, по сигнали и предложения 14 проверки.
Връчени са 761  противопожарни разпореждания, 40 протокола от комплексни проверки. От проверките са констатирани 1619 нарушения. Предписани са 1538  мероприятия.
За нарушения на пожарните правила и норми, през периода са съставени 106 акта за административни нарушения и са приложени принудителни административни мерки по ЗМВР в 18 обекта.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

РДПБЗН успя да разшири броя на съществуващите МПО на 32 отряда и 384 деца, което е с 3 отряда повече в сравнение с миналата учебна 2018/2019 г.
В конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата’2020“ със свои рисунки се включиха 193 деца от областта. На областния кръг бяха наградени 21 рисунки, а на националния кръг на конкурса бяха отличени две рисунки с две втори места.
През 2020 г. служители на РДПБЗН са участвали в общо 9 заседание на Областния и Общинските съвети за намаляване риска от бедствия, както и в 90 заседания на Общинските щабове за изпълнение на плановете за защита при бедствия.

КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Извършени общо 308 проверки, проверени са 51 аварийни планове и 140 планове за защита при бедствия. Осъществени са 30 проверки за контрол по изпълнението на дадени предписания. Служители на РДПБЗН - Кърджали участваха в 55 съвместни проверки от междуведомствени комисии. Издадени и връчени са 243 констативни протокола и 60 констативни акта.

 

 


09 фев 2021

ЗА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО