МВР

ОД Кърджали

 

Точки за контрол с автоматизирано техническо средство-мобилна камера TFR1M от РУ-Ардино за периода от 01.07.2017г. до 31.07.2017г.

01 юли 2017

Точки за контрол с автоматизирано техническо средство-мобилна камера TFR1M от РУ-Ардино за периода от 01.07.2017г. до 31.07.2017г.

Точки за контрол с автоматизирано техническо средство-мобилна камера TFR1M  от РУ-Ардино за периода от 01.07.2017г. до 31.07.2017г.
Прикачени документи Точки за контрол Ардино   (xls - 38,00KB) - 30 юни 2017 11:16

 30 юни 2017 | 11:18