МВР

ОД Кърджали

 

Двама са пострадали при произшествия с газ пропан-бутан, основни мерки за безопасност препоръчват експертите

10 сеп 2019

От началото на 2019 г. до момента на територията на област Кърджали са възникнали общо 22 произшествия, свързани с използване на газ пропан-бутан, при които са пострадали двама граждани. Основната причина за възникването на тези произшествия е неправилно ползване на нагревателни уреди и техническа неизправност.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – КЪРДЖАЛИ апелира към жителите и гостите на областта да спазват мерките за предотвратяване на пожари при използване на газ пропан-бутан, а именно:

Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни, нагревателни готварски и други уреди трябва да се извършват само от специалисти.

Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.

Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.

Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.

Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно.

С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма на чесън, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Газ пропан-бутан е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. 

В случай на оттечка над допустимата концентрация при минимална мощност на източник на запалване може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електрическия ток.

Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалното изтичане.

Необходимо е да знаете, че при всяко напълване отново на битовите бутилки с газ на определените за това газ станции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане.

Не поемайте излишен риск и не практикувайте напълване с газ на по-малки бутилки от такива с по-голяма вместимост.

Всички профилактики, които трябва да бъдат извършвани, задължително са посочени в инструкциите на производителя на съответния газов уред. Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.


 10 септември 2019 | 16:33