МВР

ОД Кърджали

 

11 септември 2019

На 612 произшествия са реагирали пожарните служби в областта, увеличението е с 33 процента в сравнение с миналата година

С 33 процента са увеличени произшествията, на които са реагирали служителите на РДПБЗН от началото на годината до края на август, като броят им от 526 през 2018 г. е нараснал на 683.  Това съобщи днес на брифинг директорът на Регионална дирекция комисар Сергей Заимов. Според направения анализ значителният ръст се дължи на климатичните промени. 356 е броят на спасителните дейности, които в сравнение със същия период на милата година са нараснали с 45 процента. Пожарите са 256 и ръстът при тях е с 19 процента. Трима са загиналите граждани при същия брой и пред 2018 година. 
По причини на първо място са природните явления, в резултат на които са възникнали 156 произшествия, на второ място е небрежно боравене с открит огън – 127 произшествия, 55 са случаите, причинени от неправилно използване на нагревателни уреди.  По отрасли начело са произшествията в жилищното стопанство, следвани от транспорта и сметосъбирането. 
Нанесените щети от възникналите през периода пожари са: унищожени покривни конструкции – 1454 кв. м, 200 бали сено и слама, 16 леки автомобила, 2 декара гори и 226 декара горска постеля и сухи треви. В областта на превантивната и контролна дейност са извършени 1725 тематични и контролни проверки, 23 комплексни проверки на обекти. Връчени 850 разпореждания и 23 протокола с предписани 2131 мероприятия. Съставени 69  акта за установяване на административни нарушения и са приложени 6 принудителни административни мерки. Разгледани са 72 проектни документации и са издадени 68 становища за съответствие и 4 решения за отказ за издаване на становища. 
Служители от РДПБЗН са участвали  в 45 заседания на експертни съвети по устройство на територията  към общините и 37 държавни приемателни комисии. 
Във връзка с проведените избори за Европейски парламент бяха проверени допълнително 415 обекта, свързани с изборния процес.
Осъществени са 11 информационно-разяснителни мероприятия съвместно с  мобилните екипи ОДМВР- Кърджали на територията на 5 общини, като са посетени 37 населени места.           
Проверени са  230 единици земеделска техника. За нарушения на пожарните правила, свързани с прибирането на реколтата, са съставени 9 акта за административни нарушения.
По линия на защита при бедствия са извършени 61 проверки на сгради за масово пребиваване на хора, 18 проверки на обекти за съхранение на пестициди и работещи с химични вещества.
Проведени са общите събрания на 29 отряда на МПО „Млад огнеборец“ с общо 321 ученици. За ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” за учебната 2018/2019 г. са формирани 35 отбора с общо 153 ученици и 35 педагогически работници. Отборът на област Кърджали - ОУ „Отец Паисий“, с. Жълтуша, община Ардино, зае второ място за втора поредна година в  Националните ученически състезания.
В конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата’2019“ участваха 308 деца от областта, като на областния кръг 25 бяха наградени.
По линия на превантивната дейност  са изработени 4000 флаера с мерките за пожарна безопасност. Изнесени 20 лекции в учебни заведения по теми свързани с пожарната безопасност в дома и училище. 18 служители на изпълнителска и ръководна длъжност в РДПБЗН участват в съвместен проект на ГДПБЗН и консорциум „Дикон-БЧК“ - „Повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“. В рамките на този проект е проведено обучение на 2531 ученици на територията на област Кърджали. Проведена е информационно-разяснителна дейност сред възрастните хора в общините от региона с партньорството на религиозните общности преди или след  молитви в религиозните храмове - общо 28 срещи.
На територията на Област Кърджали има регистрирани 6 доброволни формирования с общо 59 доброволци. Доброволното формирование в Крумовград е участвало в потушаването на един пожар.

Изображения

 11 септември 2019 | 14:34