МВР

ОД Кърджали

 

29 март 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ в ОД на МВР-Кърджали ще съдейства на гражданите, които не притежават валидни лични карти, да упражнят правото си на глас на изборите за Народно събрание

В седмицата преди 4 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В ОД на МВР-Кърджали е създадена следната организация за работа:
На гражданите, подали вече заявление за нова лична карта до 29.03.2021 г., ще бъде ускорено издаването й до края на тази работна седмица. На гражданите, подали заявление за нова лична карта от 30.03.2021 г., ако пожелаят, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание сектор „Български документи за самоличност“ в Кърджали и паспортните звена в Районните управления на МВР в областта ще работят: на 3.04.2021 г. – от 8,30 до 17,30 часа, на 4.04.2021 г. – от 8,30 до 19,30 часа, като заявления ще се приемат до 19 часа.

 


Изображения

 30 март 2021 | 15:00