МВР

ОД Кърджали

 

26 март 2020

Тест на сиренната система на 1 април 2020 година

Ще се задействат акустичните устройства в Кърджали, ВЕЦ "Кърджали" и ВЕЦ "Студен кладенец"

Уведомяваме гражданите, че на  1.04.2020 г. от 11 часа ще се проведе тест на сиренната система, изградена в гр. Кърджали, във ВЕЦ „Кърджали“ и ВЕЦ „Студен кладенец“, чрез задействане на крайните акустични устройства.
Целите на теста са проверка на техническото състояние на сиренната система, повишаване уменията на оперативните дежурни от националния оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН-МВР и в оперативните центрове (ОЦ) към СД/РДПБЗН за реална работа, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите. 


Изображения

 26 март 2020 | 10:48