МВР

ОД Кюстендил

 

Град Кюстендил

ПЪРВИ РАЙОН, ВТОРИ РАЙОН, ТРЕТИ РАЙОН, ЧЕТВЪРТИ РАЙОН, ПЕТИ РАЙОН.

ПЪРВИ РАЙОН

Граници: ул. „Боровец“, ул. „Колушка“, ул. „Шейново“, бул. „Сливница“, ул. „Дондуков“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Пиянец“, вилната зона в лесопарк „Хисарлъка“, лесопарк „Хисарлъка“, ул. „Боровец“.

На територията на ПЪРВИ РАЙОН са обособени три микрорайона:

Микрорайон I „А“ с граници: ул. „Стефан Караджа“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Цар Освободител“, бул. „България“, ул. „Дондуков“ и ул. „Стефан Караджа“.

Приемна: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 15
Приемно време за граждани:
понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефон за връзка: 552164 и 557519 – полицейски инспектор

Микрорайон I „Б“ с граници: бул. “България”, ул. „Цар Освободител“, ул. „Шейново“, ул. „Сливница“, бул. „България“.

Приемна: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 15
Приемно време за граждани:
вторник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефон за връзка: 552164 и 557313 – полицейски инспектор

Микрорайон I „В“ с граници: ул. „Цар Освободител“, ул. „Колушка“, лесопарк „Хисарлъка“ вилна зона в лесопарк „Хисарлъка“, ул. „Пиянец“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Цар Освободител“.

Приемна: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 15
Приемно време за граждани:
понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефон за връзка: 552164 и 557384 – полицейски инспектор