МВР

ОД Кюстендил

 

ТРЕТИ РАЙОН

Граници
: ул.” Дондуков” ”,ул. Овощарска, ул. „Цар Освободител“, бензиностанция “Шел”, квартал „Белият камък“, ул. „Рила“, кв. „Герена“, ул. „Пиянец“, ул. “Цар Борис І” ул. „Цар Освободител“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Дондуков“, с. Ябълково, с. Жабокрът, с. Гирчевци, с. Багренци , с. Търновлак, с. Нови чифлик, с. Берсин , с. Търсино, с. Лелинци, с. Граница, с. Слокощица, с. Богослов, с. Ново Село, с. Червена Ябълка, с. Савойски, и хижите в Осоговската планина, с. Пиперков чифлик, с. Коняво, с. Горна Гращица, с. Долна Гращица, с. Таваличево, с. Катрище, с. Цървеняно, с. Дворище, с. Шипочано, с. Буново.

На територията на ТРЕТИ РАЙОН са обособени пет микрорайона:

Микрорайон III „А“ с граници: ул. “Стефан Караджа”, ул. “Дондуков”, ул. “Овощарска”, ул. “Цар Освободител”, ул. „Христо Смирненски“ и бензиностанция “Шел”.

Приемна: гр. Кюстендил, ул. „Христо Ботев“, бл. 109А
Приемно време за граждани:
понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефон за връзка: 551127 – полицейски инспектор

 

Микрорайон III „Б“ с граници: с. Жабокрът, с. Гирчевци, с. Багренци, с. Граница, с. Берсин, с. Търсино, с. Леленци, с. Търновлак, с. Нови чифлик.

Приемна: в гр. Кюстендил, ул. „Христо Ботев“, бл. 109А, в с. Жиленци в сградата на кметството и в. с. Граница в сградата на кмеството.
Приемно време за граждани в гр. Кюстендил: понеделник от 15.00 ч. до 17.00 ч.
Приемно време за граждани в с. Жабокрът: сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Жабокрът
Приемно време за граждани в с. Граница: петък от 10.00 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Граница
Телефон за връзка: 551127 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон III „В“ с граници: с. Ябълково, с. Коняво, с. Катрище, с. Горна Гращица, с. Долна Гращица, с. Таваличево, с. Цървеняно, с. Буново, с. Дворище, с. Шипочано.

Приемна: с. Коняво, в сградата на кметството
Телефон за връзка: 07926/280 – младши полицейски инспектор
Приемно време за граждани в с. Ябълково: понеделник от 15.00 ч. до 17.00 ч., в сградата на кметството на с. Ябълково.
Приемно време за граждани в с. Коняво: сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Коняво.
Приемно време за граждани в с. Катрище: петък от 10.00 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Катрище


Микрорайон III „Г“ с граници: ул. „Цар Борис І“, ул. „Пиянец“, ул. „Пролет“, ул. „Цар Борис І“, ул. „Рила“, квартал „Белият камък“, с. Пиперков чифлик, с. Богослов, с. Ново село, с. Червена ябълка, с. Савойски и хижите в Осоговската планина

Приемна: с. Пиперков чифлик, в сградата на кметството
Приемно време за граждани в гр. Кюстендил: понеделник от 15.00 ч. до 17.00 ч., в сградата на Районно управление – Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12.
Приемно време за граждани в с. Пиперков чифлик: сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Пиперков чифлик.
Приемно време за граждани в с. Богослов: петък от 10.00 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Богослов
Телефони за връзка: 557268 и 07926/280 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон III „Д“ с граници: кв. Герена – блоковете, с. Слокощица
Приемна: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, бл. 185 – партер и в с. Слокощица – в сградата на кметството
Приемно време за граждани в гр. Кюстендил:
понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Приемно време за граждани в с. Слокощица: сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч. в сградата на кметството на с. Слокощица
Телефон за връзка: 551125 – младши полицейски инспектор