МВР

ОД Кюстендил

 

ВТОРИ РАЙОН

Граници: ул. „Боровец“, ул. ”Колушка”, ул. „Шейново“, ул.”Сливница”, кв. “Запад”, кв. “Колуша, кв. “Върташево”,  с. Горна Брестница,  махала „Чифличето“,  кв. „Могилата“, с. Лозно, с. Радловци, с. Блатец, с. Дождевица, с. Лисец, северна промишлена зона, ул. „Гърлянски черешарник“, Лозенски механи, бившия завод „Каляшки“, Автогара и ЖП Гара, Пътнически превози, ул. „Трайко Китанчев“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Овощарска“, ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Македония“, ул. „Шейново“, кв. „Запад“ и с. Жиленци, с. Грамаждано, с. Вратца, с. Гърляно, с. Ръсово, с. Долно село, с. Бобешино, с. Преколница, с. Гюешево, с. Раненци, с. Каменичка Скакавица, с. Котугерци, с. Гурбановци, с. Червен дол, с. Коприва, с. Леска.

На територията на ВТОРИ РАЙОН са обособени седем микрорайона:

Микрорайон II „А“ с граници: бул. Сливница, ул. Шейново, ул. ”Цар Освободител”, ул. „Петър Ников“ , бул. „Сливница“, бившият “Млекозавод”, “Енергоснабдяване”.

Приемна: гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 3А
Приемно време за граждани:
понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 16.00 ч. до 18.00 ч.
Телефон за връзка: 552162 – полицейски инспектор

 

Микрорайон II „Б“ с граници: ул. „Шести Сепетмври ул. „Петър Берон“, ул. „Соволска“, ул. “Гърлянски черешарник”, и всички сгради и земеделски имоти до околовръстен път, “Топливо” АД, “Вен ресурс” ЕООД, бившия Мебелен завод, фирмите разположени в двора на бившият завод “Калашки”, Хлебозавод “Демеа”,, Автогара, ЖП Гара, пътнически автотранспорт, ул. „Трайко Китанчев“, ул. „Вола“, ул. „Г.С Раковски“, ул. „Македония“ до ул. „Шести септември“.

Приемна: гр. Кюстендил, Автогара – Кюстендил, ет. 2
Приемно време за граждани:
понеделник от 14.00 ч. до 17.30 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 15.00 ч. до 17.00 ч.
Телефон за връзка: 552163 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон II „В“ с граници: ул. “Шести Септември“, ул. „Македония“, кв. „Могилата“, ул. „Петър Берон“ ул. „Соволска“, ул. „местност Лозенски механи“, магазин „Метбол“ фирма „Валена“, бившият товарен ДАП, „Рестил“ ЕООД, магазин „Колев Б“ складова база „Тизком“, ТП Митница Югозападна, фирма „Вита“ ООД и всички складове и фирми в промишлената зона, РДГП - Кюстендил и селата: с. Лозно, с. Радловци , с. Блатец, с. Дождевица, с. Лисец.

Приемна: гр. Кюстендил, Автогара – Кюстендил, ет. 2
Приемно време за граждани:
понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 16.00 ч. до 18.00 ч.
Телефон за връзка: 552163 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон II „Г“ с граници: ул. „“Вола“, ул. „Априлско въстание“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Овощарска“ , ул. “Г.С.Раковски“, ул. „Вола“

Приемна: гр. Кюстендил, Автогара – Кюстендил, ет. 2
Приемно време за граждани:
понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 16.00 ч. до 18.00 ч.
Телефон за връзка: 552163 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон II „Д“ с граници: ул. “Цар Освободител”, ул. ”Колуша”, ул. ”Шипка”, местността “Гола Велика”, кв. “Румяна Войвода

Приемна: гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 3А
Приемно време за граждани:
понеделник от 16.00 ч. до 17.30 ч.
сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч.
петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефон за връзка: 552162 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон II „Е“ с граници: с. Жиленци, с. Грамаждано, кв. „Върташево“, махала „Чифличето“, с. Горна Брестница

Приемна: в гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 3А и в с. Жиленци в сградата на кметството
Приемно време за граждани в гр. Кюстендил: понеделник от 16.00 ч. до 18.00 ч.
Приемно време за граждани в с. Жиленци: сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Жиленци
Приемно време за граждани в с. Грамаждано: петък от 10.00 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Грамаждано
Телефон за връзка: 557327 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон II „Ж“ с граници: с. Вратца, с. Раненци, с. Гюешево, с. Церовица, с. Преколница, с. Котугерци, с. Каменичка Скакавица, с. Бобешино, с. Ръсово, с. Долно село, с. Жеравино, с. Чрешнево, с. Коприва, с. Леска, с. Гурбановци, с. Червен дол.

Приемна: в гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 3А и в с. Гърляно в сградата на кметството
Приемно време за граждани в гр. Кюстендил: понеделник от 16.00 ч. до 17.30 ч.
Приемно време за граждани в с. Гърляно: сряда от 08.30 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Гърляно
Приемно време за граждани в с. Гюешево: петък от 10.00 ч. до 12.00 ч в сградата на кметството на с. Гюешево
Телефон за връзка: 552162 – младши полицейски инспектор