МВР

ОД Кюстендил

 

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на природен газ за котелна отоплителна инсталация в сграда на ОДМВР - Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 12 с № 15122017-277з-2005-15122017-ПД

15 дек 2017

Решение 277з-2005 15.12.2017 г.
Писмо № 277000 - 8268 от 28.12.2017 г.
Обявление за възлагане на обществена поръчка 21.03.2018 г.
Договор № Д6 23.02.2018 г. 21.03.2018 г. 21 март 2018 | 16:37