МВР

ОД Кюстендил

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка "Предоставяне на В и К услуга за обектите на ОДМВР - Кюстендил с адреси в общините Кюстендил, Бобов дол и Рила" с № 25052017-02-277з-795-16.05.2017 - ПДОЛ

26 май 2017

Покана за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Предоставяне на В и К услуга за обектите на ОДМВР - Кюстендил, с адреси в общините Кюстендил, Бобов дол и Рила"

 24 юни 2017 | 07:12