МВР

ОД Кюстендил

 

Процедура по договаряне без предварително обявление за снабдяване с електрическа енергия за обектите на ОДМВР - Кюстендил с № 13042017-01-277з-629-13.04.2017-ДБПО

20 апр 2017

Лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г.

Приложение № 1 към лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г.

Списък на обектите на ОДМВР - Кюстендил, снабдявани с електрическа енергия /ниско напрежение/

Решение УРИ 277з-680-25.04.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 

                                                                                                      30.06.2017 
Покана за сключване договор                                   
                                                                                                       12.07.2017

Договор                                                                                           30.09.2017

 

 

 02 октомври 2017 | 17:57