МВР

ОД Кюстендил

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "„Строително – монтажни работи за обновяване на помещенията за задържане на нелегални мигранти в ОДМВР – Кюстендил – РУ-Кюстендил“ №07082017-04-277000-4617-07082017 - СОО

07 авг 2017

Обява УРИ 277000-4617 - 07082017                                                          07.08.2017 г.

Информация за публикувана обява УРИ 277000-4620 - 07082017             07.08.2017 г.

Документация към обява за събиране на оферти УРИ 277000-4617 07082017                                                                                                                             07.08.2017 г.
Количествена сметка - Приложение № 1 към документацията                 07.08.2017 г.

Образец на заявление за участие - Приложение № 2 към документацията
                                                                                                               07.08.2017 г.
ЕЕДОП - Приложение № 3 към документацията                                      07.08.2017 г.

Образец на декларация - Приложение № 4 към документацията              07.08.2017 г.

Образец на техническо предложение - Приложение № 5 към документацията                                                                                                                            07.08.2017 г.
Образец на ценово предложение - Приложение № 6 към документацията 
                                                                                                               07.08.2017 г.
Количествено - стойностна сметка Приложение № 7 към документацията
                                                                                                           07.08.2017 г.
Проект на договор - Приложение № 8 към документацията                  07.08.2017 г.

Протокол № 1 УРИ 277р-6286 от 01.09.2017 г.                                     01.09.2017 г.

Протокол № 2 УРИ 277р-6744/19.09.2017 г.                                         21.09.2017 г.

Протокол № 3 УРИ 277р-6783/20.09.2017 г.                                         21.09.2017 г. 21 септември 2017 | 08:44