МВР

ОД Кюстендил

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Закупуване на автомобилна техника - 3 броя" - № 21062019-01-277000-4911-21.06.2019-СОО

21 юни 2019

 Обява за обществена поръчка с рег. № 277000-4911-21.06.20190001

Информация за обява за обществена поръчка с рег. № 277000-4911

Документация към обява за обществена поръчка

Съобщение за прекратяване на възлагането на обществената поръчка

 01 юли 2019 | 16:02