МВР

ОД Кюстендил

 

Проект на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда за събиране на оферти с обява с обект: доставка, и предмет: „Закупуване на автомобилна техника – 3 броя ”

03 юни 2019

      Областна дирекция на МВР – Кюстендил публикува за публично обсъждане техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда за събиране на оферти с обява с обект: доставка, и предмет: „Закупуване на автомобилна техника – 3 броя ”.  В срок до 07.06.2019 година  можете да подадете Вашите предложения и препоръки, относно публикуваната техническа спецификация, на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12 или на електронен адрес: [email protected].

Проект на техническа спецификация

 21 юни 2019 | 14:48