МВР

ОД Кюстендил

 

Проект на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Следгаранционно обслужване на автомобили, числящи се на ОДМВР - Кюстендил"

04 окт 2017

Техническа спецификация

 03 юни 2019 | 11:59