МВР

ОД Кюстендил

 

Обява за търг за отдаване под наем на части от имоти- публична държавнасобственост, ползвани от ОДМВР - Кюстендил

01 ное 2019

Обява за търг с явно наддаване 2019

 01 ноември 2019 | 14:42