МВР

ОД Кюстендил

 

Съобщение до Ивица Анчевски, ул. "Мусала" 4, гр. Кюстендил

09 мар 2018

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНЧЕВСКИ,

 

             На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщаваме Ви, че във връзка с извършено от Вас нарушение, относно това, че при издаването на СУМПС, от сектор „Пътна полиция“  при ОДМВР Кюстендил, сте декларирали неверни обстоятелства, че обичайното Ви пребиваване не е в друга държава – членка на ЕС, а Вие към момента сте имали „обичайно пребиваване“ в Република Германия, поради което следва, че издаденото Ви СУМПС № 281504791 на 06.06.2012г. от сектор „Пътна полиция“  при ОДМВР Кюстендил, е в противоречие с изискването за „обичайно пребиваване“, съгласно чл. 13, т. 6 от Наредба I-157/2002г. на МВР. Със Заповед  рег. № 4/31.01.2013 на началника сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Кюстендил, Ви се изземва свидетелство за управление на моторно превозно средство № 281591918, издадено на 06.06.2012г. от сектор „Пътна полиция“  при ОДМВР Кюстендил.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок по административен ред пред Директора на ОДМВР Кюстендил и по съдебен ред пред Кюстендилски Административен съд.

НАЧАЛНИК:

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

РАДОСЛАВ БОЮКЛИЙСКИ

 

 

 

 09 март 2018 | 10:07