МВР

ОД Кюстендил

 

07 фев 2018

Инспектор Кристиян Иванков от РДПБЗН – Кюстендил, с награда от Националния конкурс „Пожарникар на годината“

         Инспектор Кристиян Иванков от група „Оперативен център“ на РДПБЗН – Кюстендил, бе отличен  вчера на церемония по награждаването на победителите в 23-я национален конкурс „Пожарникар на годината“.

Той е служител на РДПБЗН – Кюстендил, от 2013 година.

          Наградата – статуетка, грамота, мобилен телефон, му бе връчена от главния секретар на МВР – гл. комисар Младен Маринов.

Кристиян Иванков организира управлението на ресурсите на звената за ПБЗН при РДПБЗН – Кюстендил, при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Взаимодейства с основните и други съставни части на ЕСС, държавни органи и институции, местното самоуправление, неправителствени организации. Поддържа постоянна готовност за осъществяване на дейността съобразно длъжностните си задължения и стриктно изпълнява отдадените заповеди и разпореждания на ръководителите си.

Участва в установяването на причините за възникнали пожари и изготвя пожаро-технически експертизи.

Разработва и актуализира планове за пожарогасене.

Провежда тренировки за установяване състоянието и готовността на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Извършва оценка на данните, получавани от системите за наблюдение, предупреждение и оповестяване на база от системите за ранно предупреждение и мониторинг и постъпилата информация от НОЦ.

Инспектор Кристиян Иванков е номиниран от ръководството на дирекцията за участие в Националния конкурс „Пожарникар на годината“ за участието си в управлението на силите и средствата в гасенето на 22 пожара с материални загуби в Кюстендилска област, той ръководи и евакуирането на 50 човека от село Гърляно при обявеното бедствено положение, вследствие на проливните дъждове в началото на декември 2017 година.

Криминалисти от ОДМВР и РУДупница задържаха 15-годишен извършител на грабеж

В събота криминалисти от ОДМВР – Кюстендил и РУ Дупница са установили и задържали 15-годишен извършител на грабеж в Горна махала в Дупница. Той е проникнал чрез взлом в жилището на 46-годишна жена, нанесъл й е побой и наранявания с нож. След сигнализирането на полицията са предприети незабавни издирвателни действия, медицински екип е оказал първа помощ на жертвата, тя е настанена за лечение в столично здравно заведение с опасност за живота. В хода на специализираните полицейски действия извършителят е задържан, по-късно са открити и откраднатите вещи – дамската чанта на жертвата, и ножът, с който е наранена.15-годишният дупничанин е разпитан пред съдия, с постановление на прокурор е задържан за 72 часа. По случая е започнато досъдебно производство, работата по него продължава под прякото наблюдение на прокуратурата.

03 фев 2018

Двама пътни полицаи от Кюстендил са носители на Специалната награда на Фондация “Годишни награди за пътна безопасност“ ​

Младши инспектор Венцислав Стоилов и младши автокнтрольор Красимира Балтова от сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР - Кюстендил,  получиха Специалната награда „Пътен полицай с личен  принос“ снощи  в столицата на церемония на фондация „Годишни награди за пътна безопасност“

Двамата пътни полицаи бяха номинирани за наградата за личния си принос за предотвратяване на значима материална щета и ековреда в Кюстендил. Тяхното геройство в най-широкия смисъл на думата е адекватната им реакция и бързи действия в критична ситуация.

Младши инспектор Венцислав Стоилов и младши автоконтрольор Красимира Балтова изпълнявали автопатрулни задачи по график на 4 април 2017 година. В близост до новострояща се бензиностанция в началото на града, при разклона за с. Слокощица, виждат мотоциклет без регистрационни табели, който кривнал в тъмната пряка към склад за дърва. Двамата излезли от автомобила с намерение да огледат складовата база, мотоциклетистът вече излизал от пряката, а зад него се виждала светлина. До лумващия огън видели бутилка със запалителна течност, веднага уведомили оперативния дежурен в ОДМВР, с подръчни средства и наличните 2 пожарогасителя в склада успели да ограничат огъня до пристигането на екип на РСПБЗН. Пожарът е бил предизвикан умишлено. С бързите си действия пътните полицаи са предотвратили значима материална щета – в имота е имало 100 куб. м сух боров материал, всички служебни  автомобили на фирмата са били там, а в непосредствена близост са 2 автокъщи с множество автомобили и друг инвентар, имало е реална опасност да пострадат и хора…

 

31 яну 2018

Отчет за работата на РДПБЗН – КЮСТЕНДИЛ, през 2017 г.

В края на миналата седмица РДПБЗН – Кюстендил, отчете резултатите от дейността си през 2017 година, отчетът бе представен от директора на РДПБЗН комисар Св. Георгиев, гости на бяха ст. комисар Ал. Джартов от ГДПБЗН, зам.областният управител на Кюстендилска област Р.Цветин, зам.директорът на РДГП – Кюстендил, комисар Св. Петров, директорът на ЦСМП д-р Анелия Георгиева и ръководителят на БЧК д-р Е.Кацарска 

 

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия

През 2017 г. в Оперативния център при РДПБЗН – Кюстендил, са регистрирани  и обслужени 1283 сигнала за произшествия, срещу 1140  през 2016 г.

Анализът на причините за възникналите пожари с материални загуби през отчетния период показва, че най-често пожарите са възникнали вследствие на „Небрежност при боравене с открит огън”.

Анализът на пожарите със загуби през 2017 г. по отрасли показва, че най-значителен е делът на възникналите пожари с материални загуби в отрасъл “Жилищно стопанство”, следвани от тези  в сферата “Транспорт, складиране и пощи”. Сравнението с петгодишния период от време очертава запазване на тенденцията за сериозен брой пожари в частния сектор по време на зимния отоплителен сезон. Основни предпоставки за тяхното възникване са небрежни човешки действия и нарушени правила за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни прибори.

Пожарите без материални загуби през 2017 г. са с 127  повече от тези през 2016 г. Най-честата  причина, която води до възникване на пожарите в сухите треви, е човешката небрежност. Други основни фактори са високите температури и засушаването, необработваемите площи и пасища и близостта им до горски и житни масиви, ниска противопожарна култура на населението. Тук могат да се посочат няколко съпътстващи фактора:

- Пастирите, които унищожават сухата тревна растителност за осигуряване на зелена паша за животните;

- Ползвателите на сгради и територии в горския фонд;

- Паленето на стърнища;

- Запалване на битови отпадъци в нерегламентирани сметища.

Най-много спасителни дейности през 2017 г. са извършени при „Катастрофи в транспортни средства”, следвани от „Оказване на помощ, издирване и/или спасяване”,  следвани от „Битов/промишлен инцидент”.

Анализът на пожарите с жертви през 2017 г. по възрастови групи показва най-висока смъртност сред хората над 63 годишна възраст. При пожари през 2017 г. са загинали петима граждани. Четирима от загиналите са в пенсионна възраст (от 63 до 86 години). В групата до 7 - годишна възраст жертвата е едно дете на 4 години. Пострадалите граждани при пожари през 2017 г. са шест. За целия петгодишен период 2013-2017 г. най-много са загиналите в пенсионна възраст (от 63 до 90 години) – 13 човека, следвани от тези във възрастовия интервал (от 19 до 62 години) – 7 човека и две деца на 4 г. Пострадалите граждани при пожари през периода 2013-2017 г. са 25. Най – голям е броят на хората в работоспособна възраст.

Основна причина за пожарите със загинали и пострадали е небрежността на гражданите, липсата на култура по отношение на спазването правилата за пожарна безопасност и изградени навици за действие при възникване на пожар. Поради това, усилията на органите за ПБЗН са насочени чрез превантивна дейност в тази насока за повишаване противопожарната култура на населението и недопускане възникването на пожари.

 Поддържане готовността на силите за реагиране.

            

         Съществен принос за поддържане на готовността и професионалната готовност  при провеждане на пожарогасителни и спасителни дейности, и неотложни аварийно-възстановителни работи от органите на РДПБЗН – Кюстендил, има провежданата ежедневна подготовка по утвърдените учебни планове и програми и участие на състава в подготовката и провеждането на 466 пожаротактически занятия.

         В голяма степен за поддържане на едно добро ниво на физическа годност на състава допринася и провеждането на състезания по ППС. В РДПБЗН – Кюстендил един от основните приоритети е ежегодното провеждане на състезания по пожароприложен спорт.

От проведените три броя междинни изпита със служителите осъществяващи ПГ и СД и проведения годишен изпит в края на 2017 г. може да се направи извода, че състава познава изучения материал с несъществени пропуски и след всеки изпит се провежда събеседване за отстраняване на допуснатите слабости.

Подготовка и провеждане на операции при възникване на бедствия, пожари, аварии и други произшествия

През 2017 г. в РДПБЗН – с цел ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи са разработени и актуализирани 29 плана за пожарогасене и 32 ситуационни схеми, като същите се проиграват преди утвърждаване за отстраняване на евентуални пропуски с цел постоянното подобряване на знанията и уменията на оперативния състав и запознаване с обектите на новоназначените служители.

През отчетния период сили и средства на РДПБЗН- Кюстендил, са участвали  в две  обявени бедствени положения, едно - на територията на област Кюстендил и едно -  на територията на област Благоевград. Причина за бедствените положения бяха, продължителните и проливни дъждове, съпътствани с излизане на водите от речните корита, причиняващи наводнения и свлачищни процеси.

Координация на единната спасителна система при бедствия, пожари, аварии и други произшествия

          За осигуряване на координацията между органите на изпълнителната власт и другите съставни части на Единната спасителна система при ликвидиране на произшествия и при провеждане на НАВР, Оперативния център за отчетния период приемаше и оценяваше постъпващата информация за възникнали произшествия на територията на областта и проследяваше процеса по тяхното овладяване. Своевременно бяха уведомявани органите на изпълнителната власт и се осъществяваше взаимодействие между частите на Единната спасителна система.

Планиране на защитата при бедствия

           Проверени са 72 аварийни плана на потенциално опасни обекти за тяхната актуалност съобразно изменения  в задачите и обемите на производствена дейност, осигурените ресурси за защита на работещите и извършеното обучение и проведени тренировки за изграждане на установена последователност за работа при възникване на авария;

           Проверени са 41 плана за защита при бедствия на и предвидените законови мерки за защита и начина на взаимодействие с областните съставни части на единната спасителна система.

Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволците и населението

           Обучението на доброволците се провежда съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.

           На територията на област Кюстендил са регистрирани 9  ДФ с  общо 108  доброволци

Всички  ДФ от областта са преминали първоначален основен курс на обучение ”Модул 1” и “Модул 2” по утвърдена от Академията на МВР учебна програма. “Модул” 3 преминаха доброволните формирования на общини Дупница, Бобов дол и Трекляно.

През отчетния период работата по подготовката и обучението на населението от служителите, осъществяващи превантивна дейност беше насочена в следните направления:

           Провеждане на занятия с деца ученици - 44  занятия с 453 ученика.

           Провеждане на занятия с работещо население - 41  занятия с 414 участници.

           За отчетния период бяха планирани и проведени следните мероприятия:

           Състезанията на МПО „Млад огнеборец”, общинските и областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” и състезанията “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

            Държавен противопожарен контрол

 

През периода служителите от „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” проведоха планираните кампании, както следва: „Есенно-зимен сезон 2016/2017 г. и 2017/2018 г.”; „Пролетно-летен сезон 2017 г.”; пожароопасния летен сезон 2017 г., абитуриентските балове, Великденските празници, осигуряване на ПБ по време на изборите за Народно събрание 2017 г, проверени са и обекти в експлоатация.

Анализирайки данните от  последните пет  години, могат да се направят следните изводи:

  • ˗ Най-голям е относителният дял на тематичните проверки на обекти, следвани контролни проверки на обекти, контролни проверки на строежи и комплексни проверки на обекти.
  • ˗Относителният дял на връчените АУАН за констатирани нарушения в земеделски земи и АУАН за констатирани нарушения в обекти през 2017 г. са еднакъв брой, за разлика от предходните четири години.  През 2016 г. и 2017 г. няма връчени АУАН за неизпълнение на разпоредени мероприятия.

Статистическа информация за пожарите, възникнали в обекти, подлежащи на контрол от органите, осъществяващи ДПК, спрямо броя пожари със загуби, възникнали през 2017 г., е:

Общ брой пожари, възникнали на територията на областта - 920

Общ брой пожари със загуби, възникнали на територията на областта 202

Брой възникнали пожари в обекти подлежащи на ДПК - 17

Брой възникнали пожари в периода на прибиране на селскостопанската продукция           - 37

Брой възникнали пожари в горските територии - 9

           От представените данни се обосновава твърдението, че осъществявания ДПК влияе върху пожарната безопасност на обектите, в които се извършват проверки. С осъществявания периодичен контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, пожарите в тези обекти са 1,85 % от общият брой пожари. Показан е и броят на пожарите в горските територии и в земеделските земи, като той също е малка част от общият брой възникнали пожари. Анализите на проведените през годините кампании показват, че голяма част от възникналите пожари в горските територии и земеделските земи са причинени от обективни и субективни фактори (умисъл, небрежност и природни явления), върху които органите осъществяващи ДПК, въпреки превантивната дейност, имат сравнително ограничени възможности за въздействие.

Статистическите данни показват, че броят на пожарите в обекти, подлежащи на контрол представляват 8,4% от общия брой пожари със загуби годишно.

           Превантивен контрол в други обекти – 13 проверки на речни корита са извършени за обследване на потенциално опасност и 90 водни обекта и съоръжения.

Изводи и установени в резултат на анализа тенденции

- Поддържа се постоянна оперативна готовност за комуникация и координация със съставните части на ЕСС в случай на възникване на бедствия, пожари или други извънредни ситуации;

- При анализиране на действията при настъпили бедствия и извънредни ситуации през годината вследствие на продължителни и проливни дъждове, съпътствани с излизане на водите от речните корита и причиняващи наводнения, водещи до редица тежки последици за населението и инфраструктурата в област Кюстендил се показа добро взаимодействие между РДПБЗН и структурите от Единната спасителна система, институциите, общините, фирмите, физическите и юридически лица и гражданите;

           -  През последния пет годишен период се забелязва тенденция за засилване интереса и участието на подрастващото поколение в общинските и областни състезания “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”;

- Малък е относителния дял на извършваните тематични проверки на строежи по решение на ръководителите на териториалните звена на РДПБЗН;

          - Поддържа се високо ниво на готовност за реагиране на силите и средствата на РДПБЗН при възникване на различни по характер произшествия;

           - Наличната техника и специализираното оборудване се поддържат в техническа изправност и готовност за изпълнение на оперативни задачи;

- Създадена бе добра организация и координация на действията на РДПБЗН – Кюстендил при ликвидирането на бедствената ситуация възникнала през 2017 г.

29 яну 2018

39-годишен гражданин предотврати довършването на телефонна измама в Кюстендил на значима стойност

Жертвата на телефонната измама се доверила  на обадил се по стационарния й телефон мъж, който се представил за полицай, моли за съдействие за залавянето на престъпници. Уверил я, че ги наблюдават и е добре да ги задържат с веществени доказателства. Събрала всички налични пари – 2378 лв., и златните накити и ги пуснала през балкона. Нейният късмет бил, че наетият от измамниците куриер е почтен човек и занесъл в полицията пакета.  39-годишният  бил нает по телефона от фирма за дограма от Русе,  „фирмаджиите“ взели телефонният му номер от интернет, помолили го да занесе „чертежи“ за цялостна смяна на дограмата на жилището, поръчката била спешна, за изпълнението на курса щял да получи хонорар от 300 лв. След като взел пакета, 39-годишният мъж с изненада установил, че в него има пари и накити, разбрал, че това е измама и незабавно занесъл парите и ценностите в полицията в Кюстендил. Последвало издирване на жертвата, открита е вчера. Парите и ценностите са й върнати. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

РУ Кюстендил благодари за почтеността и съобразителността на 39-годишния мъж, благодарение на когото е предотвратена значима щета за жертвата.

Припомняме, че по същата схема – куриерска услуга за фирма за дограма, бе направен опит да бъде измамена 80-годишна кюстендилка, миналата година. Бяха й поискани 6 000 лв. Тогава наетият за куриерската услуга гражданин също предотврати  щетата,  като донесе в полицията парите. 

Призоваваме гражданите: Не давайте пари, които са поискани по телефона! Не забравяйте, че полицейските служители не искат пари от гражданите! Полицейските служители не проучват по телефона кой какви ценности има! Вярвайте, че всяка поискана сума по телефона, както и да се е представил обаждащият се, ще бъде загубена!

 

29 яну 2018

ЗА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО