МВР

ОД Кюстендил

 

27 яну 2020

Възможност за предсрочна смяна на личните документи

     

 

Напомняме на гражданите, чиито срок на валидност на личните документи изтича през тази година и постоянният им адрес е на територията на Кюстендилска област, могат да подават  заявления  за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко от звената – в сектор БДС ОДМВР и РУ Рила, РУ Дупница, РУ Бобов дол.

Заявления за издаване на Свидетелство за управление на МПС на български граждани може да се подават в Районните управления  в Дупница, Бобов дол и Рила, както и в сектор „Пътна полиция“ ОДМВР -  Кюстендил, за предсрочна подмяна, ако срокът на СУМПС изтича през тази година, както и при промяна в данните на водача/смяна на фамилия, транслитерация/.             Заявления за издаване на СУМПС на граждани,чиито свидетелства са изгубени, повредени или откраднати, също може да се подават в районните управления, на чиято територия е постоянният им  адрес  и в сектор „Пътна полиция“ ОДМВР – Кюстендил.

ГДБОП предупреждава за активна СПАМ атака

Към потребителите - Не отваряйте съобщенията, директно ги изтривайте! Целта е заразяване на компютърни конфигурации и смарт устройства

ГДБОП предупреждава за активна СПАМ атака спрямо гражданите, а целта е заразяване на компютърни конфигурации и смарт устройства. Както и при предишни подобни атаки, се използва името на държавна институция  - в случая Министерството на вътрешните работи.  Съобщенията се изпращат от маскиран и нереален пощенски адрес: [email protected], наименован „Пътна полиция МВР“, и съдържат прикачен файл, за който се претендира, че е електронен ФИШ от КАТ или призовка за извършено друго нарушение по Закона за движение по пътищата. Уточняваме, че в МВР не съществува електронна поща с такъв адрес.

МВР напомня, че такава практика не съществува и всяко едно електронно съобщение следва да бъде разглеждано от получателите му като измамно. Затова – не го отваряйте и директно го изтрийте.

От специализиран отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП посочват, че в днешни дни СПАМ кампаниите излизат от обичайната си цел: разпращане на непоискани търговски съобщения с рекламна цел и придобиват вид на кибератаки, които целят заразяване на устройства на крайните интернет потребители. Сигнализират още и за други СПАМ атаки, при които получателите вече биват изнудвани да заплащат определени суми пари в крипто валута. Откупът се изисква, за да не бъдат разпространени нецензурирани снимки на получилите на съобщението.

Ежемесечно се извършват съвместни действия с големите интернет доставчици в страната за филтрация на подобни атаки, но при смяна на източника на атаката има период, в който тя е активна и достига до интернет потребителите, до които е била адресирана.  

 

15 яну 2020

Важно! Гражданите могат да сменят личните си документи предсрочно

 

 

От края на миналата година започна приемът на заявления в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил и звената в районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила  за предсрочна подмяна на личните документи на гражданите.

През 2020 година изтича срокът на валидност на 18 592 лични карти, 8 165 паспорта и 12 271 СУМПС, за да се спести време на гражданите, напомняме, че могат да сменят документите си предсрочно.

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Кюстендилска област могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко  от звената:

-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил

-звено БДС в Районно управление град Дупница;

- звено БДС в Районно управление град Бобов дол;

-звено БДС в Районно управление град Рила.

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис,  могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .

4.Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване, като може да посетят  отделни  населени места с мобилна биометрична станция и заявленията за лични карти и паспорти да бъдат подадени на място.

На гражданите, навършили 58 години се издават безсрочни лични карти.

Напомняме на гражданите, че българските лични документи подлежат на връщане – паспортите се връщат в звената БДС до 3 месеца след изтичане на срока им на валидност. Личните карти се връщат при получаване на новата, а при изтичане на валидността й срокът е до 30 дни за подаване на документи за нова. Неспазването на тези изисквания се санкционира с глоба от 20 до 150 лв.

Личните документи се издават по постоянен адрес на гражданите. При смяна на постоянен адрес или промяна в имената гражданите са длъжни до 30 дни да сменят и личните си документи.

Напомняме: Вижте срока на валидност на личните си документи. Ако в едномесечен срок след изтичане на този срок не е заявено издаване на нова лична карта, се налагат глоби от 20 до 150 лв.

За улеснение на гражданите и допълнително възникнали въпроси  гражданите могат да се обаждат и на тел. 078 557 266, както и към служителите на гишетата в сектор БДС.

 

 

06 яну 2020

ЗА ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО