МВР

ОД Кюстендил

 

Проверете валидността на документите си за самоличност!

05 юни 2007

Напомняме, че задължителният документ за самоличност е личната карта, която се издава на български граждани, навършили 14 години.

     Документите за самоличност – лична карта, паспорт, СУМПС, подлежат на връщане на органа, който ги е издал.
     Призоваваме гражданите за повишено внимание към опазването на личните им документи. Не са малко случаите, в които са забравени в институции или са оставени в автомобилите, а после са станали обект на посегателство. 
     Законът за българските документи за самоличност предвижда санкция за притежателите, ако документът е загубен, повреден, откраднат или унищожен, от 20 до 150 лв. Както и за отсъствие на документ – ако навършилото 14-годишна възраст лице не притежва лична карта, ако при проверка гражданинът не представи официалния си документ, глобата е от 50 до 300 лв.

 23 май 2017 | 16:38