МВР

ОД Кюстендил

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО – ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

01 юни 2007

КЪМ ВОДАЧИТЕ

     Не забравяйте, че децата са безгрижни, забравят наставленията и не умеят да преценяват на око  разстоянието на движещите се превозни средства
     Непрекъснато прогнозирайте в населено място откъде може да ви изненада дете с внезапно пресичане на пътното платно – това често се случва на спирките на обществения транспорт, сигнализираните пешеходни пътеки, оживените централни улици, местата, където играят деца  –  движете се с по-ниска скорост, бъдете готови за спиране.
     Рискови са и местата за почивка извън селищата – често автомобилът се спира от едната страна, после пътуващите пресичат към заведението от другата – децата се втурват  да пресичат пътното платно, без да се огледат. Преминавайте бавно и предпазливо покрай тези места.
     Когато изпреварвате деца на велосипеди, юноши на мотопеди и мотоциклети,  намалете скоростта и ги заобиколете  на възможно най-голяма дистанция.

КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

     Отделете време, за да поговорите с децата си кога и къде ще играят, докато ви няма. Огледайте заедно подходящите места в квартала, които са по-далеч от интензивното движение на автомобили.
     Рискът да пострадат децата е по-голям, когато карат велосипед навън без надзор. Ако няма кой да наблюдава малкото дете навън, по-добре е да постигнете споразумение велосипедът да се кара само при присъствието на родителите. 
     Децата до 14-годишна възраст са заплашени да попаднат в злополука и като пешеходци – те играят навън и без велосипед.Насочете им вниманието към най-важното изискване: никога да не прекрачват бордюра и да не стъпват на платното преди да се огледат първо наляво, после надясно, дали не приближава автомобил. Когато им се струва, че автомобилът е далече, по-добре е да го изчакат да премине и да пресекат, когато платното е напълно свободно.

КЪМ ДЕЦАТА

     Ако искате да бъде весела и безгрижна ваканцията ви, играйте на безопасни места, пресичайте улицата едва когато е преминал задавашият се автомобил и винаги се оглеждайте – когато топката е изхвръкнала на платното, когато сте с велосибеда си и ролерите навън!

 23 май 2017 | 16:38