МВР

ОД Ловеч

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОД МВР-Ловеч на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка

13 юли 2018

Подробна информация за конкурса

 16 юли 2018 | 13:59