МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЕТИ РАЙОН

 

Включва територия с граници кварталите на гр. Априлци: "Център", "Зла река", "Видима", "Острец" и селата Драшкова поляна, Велчово и Скандало.

Районът е разделен на два микрорайона.


Първи микрорайон
обхваща населените места: гр. Априлци, кварталите "Острец", "Зла река", "Ново село" и "Видима". Районът се обслужва от полицейски инспектор Снежина Петкова Карагьозова.Приемни:

- гр. Априлци, в сградата на Участък полиция – понеделник  от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Телефон: 0878 366 369

                
Втори микрорайон  обхваща селата Драшкова поляна, Велчово и Скандало.      

Районът се обслужва от мл. полицейски инспектор Петко Митев Сарахошев. 


 Приемни:

- с.Драшкова поляна, ул."Хр.Ботев" №71 /сградата на кметството/ -вторник от 10.00 ч. до 11.00ч.

- с.Велчево, ул. "Хр.Ботев" №61  /сградата на кметството/ - сряда от 10.00ч. до 11.00ч.  

- с.Скандалото, ул."Главна" №36  /сградата на кметството/ - понеделник  от 11.00 ч. до 12.00ч.


Телефон: 0887 515 892