МВР

ОД Ловеч

 

Заповед относно определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з - 410/18.04.2018 год.

19 юли 2018

Прикачени документи Заповед № 8121з - 820/13.07.2018 год.   (pdf - 233,00KB) - 20 юли 2018 10:13

 20 юли 2018 | 10:13