МВР

ОД Ловеч

 

30 юли 2019

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОД МВР-Ловеч през месец август 2019 год.

 

 

На територията на община Ловеч

 • 01.08.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Лешница
 • 01.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Абланица
 • 01.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Стефаново
 • 01.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Малиново
 • 29.08.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Къкрина
 • 29.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Прелом
 • 29.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Казачево
 • 29.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Хлевене

На територията на община Троян:

 • 08.08.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Дълбок дол
 • 08.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Добродан
 • 08.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Дебнево
 • 08.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Врабево

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 15.08.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Беленци
 • 15.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Петревене
 • 15.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Кирчево
 • 15.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Сопот

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 22.08.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Голяма Брестница
 • 22.08.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Брестница
 • 22.08.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Дивчовото
 • 22.08.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Черни Вит

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

 

Изображения

 30 юли 2019 | 17:13