МВР

ОД Ловеч

 

Нова бланка за налагане на глоба с фиш по Закона за движение по пътищата

26 окт 2020

Новата бланка на фиш касае случаите на налагане на глоба за административни нарушения по Закона за движение  по пътищата, установени в момента на извършването им, и за които не е предвидено наказание лишаване от право на управление на МПС или отнемане на контролни точки.
Образец на бланката е утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи през м. октомври 2020 г.

В МВР е изготвена нова бланка за налагане на глоба с фиш, добавени са алтернативни възможности за погасяване на задължения (възникнали след налагане на  административни нарушения по Закона за движение по пътищата).
В новия образец е изписан електронния адрес, който може да се ползва за електронно заплащане на глобите по посочения IBAN в бланката.
Тези възможности са изписани и на английски език за улеснение на водачите, които не са български граждани, а са извършили нарушение по Закона за движение по пътищата на територията на Република България.  
Образец на бланката е утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи през месец  октомври 2020 година.

Прикачени документи Нова бланка на глоба с фиш   (pdf - 378,00KB) - 26 окт 2020 15:40
Заповед и бланка   (pdf - 571,00KB) - 26 окт 2020 16:10

 26 октомври 2020 | 16:10