МВР

ОД Ловеч

 

20 март 2020

Отчет за дейността на ОД МВР-Ловеч през 2019 година

По-малко регистрирани престъпления и по-висок процент на разкриваемост през изтеклата година .

През 2019 г. са регистрирани общо 1673 престъпления при 2021 за 2018 год. Отчетено е намаление с 348 престъпления  или  17.21 % .
Разкритите престъпления за отчетния период са 934 или 55,83 %, като за същия период на 2018г. са рагистрирани 1022 престъпления, а разкриваемостта е била 50,57% т.е. налице е увеличение с 5,26 пункта.
Средната разкриваемост за страната през 2019 г. е 46,78 %. , като тази на ОДМВР Ловеч е с 9,05 % над средната за страната.
На територията на ОДМВР Ловеч през 2019г. най-голям е бил делът на престъпленията против собствеността – регистрирани са 584 престъпления, от които са разкрити 277. За сравнение през 2018г. са регистрирани 704 престъпления против собствеността, а от тях са разкрити 289. Констатирано е намаление на регистрираните престъпления против собствеността със 120 броя, а  разкриваемостта през 2019 г. се е увеличила спрямо 2018 г. с 6,38 %. През периода са регистрирани 13 грабежи, като са разкрити 11. Кражбите отчетени през 2019год. са  426, като  201 са разкрити. За същия период на 2018 г. са регистрирани 544 кражби, а разкриваемостта е била 42,28 %. Измамите за 2019 год. са били 38, като 20 от тях са разкрити.
На второ място по интензивност на регистрираните престъпления са общоопасните престъпления – регистрирани са 527, от които са разкрити 425, с разкриваемост 80,65 %.  За същия период на миналата година са регистрирани 699 общоопасни престъпления, като са разкрити 522 .
Относително малък дял се пада на престъпленията против личността – регистрирани са 100 престъпления, като 58 от тях са разкрити, с разкриваемост 58,00 %. През 2019 год. на територията на ОД МВР-Ловеч са регистрирани 3 убийства, които са разкрити.
По линия на криминална полиция са регистрирани 1411 престъпления от които са разкрити 847, с разкриваемост 60,03 %. За същия период на миналата година са регистрирани 1659 престъпления, като са разкрити 938.
По линия на икономическа полиция са регистрирани 262 престъпления, от които са разкрити 87.  Сред тях с най-голям дял са престъпленията в горското стопанство, следвани от паричните престъпления, акцизните и документни престъпления.
По  линия “Акцизи” през 2019 год. са проведени  69 специализирани операции, при които са иззети – 35 440 къса ( 1772 кутии) цигари без акцизен бандерол, 944 л. високоградусен алкохол без бандерол, 125кг. нарязан тютюн и 1910л. течни горива, като са образувани 11 досъдебни производства, 3 предварителни проверки  и  17 АУАН.
През изтеклата година в ОД МВР-Ловеч са регистрирани 87 престъпления свързани с наркотици, като от тях 66 са разкрити. За 2019г. са установени 5 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества,  1 оранжерия и 10 места с насаждения с канабис. Образувани са 11 досъдебни производства за отглеждане на растения – чл. 354в от НК, от които са разкрити 10.

През миналата година на територията на областта са регистрирани 609 ПТП, от които 382 с материални щети, 227 тежки с 26 убити и 339 ранени. В сравнение с 2018г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 20 тежки ПТП повече, убити с 5 повече и 66 ранени повече. ПТП с материални щети са с 50 по-малко. В сравнение с 2017 г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 34 тежки ПТП повече, убити с 16 по-малко и 20 ранени повече. ПТП с материални щети са с 38 по-малко. По линия на административно-наказателна дейност общо за ОДМВР служителите на сектор „Пътна полиция” и  „Териториална полиция“ са сътавили 5549 АУАН и 39927 фиша, от които 17009 за превишена скорост. За сравнение през 2018 год. Съставените актове са 6252, а глобите с фиш 29872, от които 10906 за превишена скорост.
През 2019 год. служителите на сектор “Пътна полиция” към отдел “Охранителна полиция”, които обслужват територията на общините Ловеч и Угърчин  са констатирали:

  • образувани преписки и съставени 32 броя АУАН за превишение на скоростта над 50 км/ч в населено място
  • 53 електронни фиша серия Г за МПС без задължителна застраховка „ГО“.
  • за неправилно престояващи и паркирани МПС са съставени 80 АУАН и 2 995 издадени глоби с фиш.
  • за неизползване на обезопасителен колан или каска са съставени 870 АУАН и 374 глоби с фиш
  • 274 са констатираните нарушения за управление на МПС под въздействието на алкохол, от тях 39 водачи са отказали да бъдат тествани.
  • управление след употреба на наркотици са 75, като от тях  23 водачи са отказали да бъдат тествани
  • 313 са установените неправоспособни водачи
  • 379 са констатираните нарушения за управление на МПС без задължителна застраховка “ГО”.
  •  отнемане предимство на пешеходец са съставени 40 АУАН
  • на 71 пешеходеца е наложена глоба с фиш и на15 са съставени АУАН
Изображения

 20 март 2020 | 10:57