МВР

ОД Ловеч

 

06 ноември 2020

Стартира нов випуск на Детско полицейско управление в Ловеч

 

Негови членове са учениците от IV клас на СУ „Тодор Кирков“, с класен ръководител Детелина Карапетрова.  
Символичен старт на вече доказаната с ефективността си програма бе даден с подписването на Споразумение за партньорство за създаване и реализиране на Детско полицейско управление между Симеон Колев директор на ловешкото средно училище и гл. инсп. Златин Михайлов началник на РУ-Ловеч.

Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните класове. 

През следващите две години бъдещите полицаи ще се обучават по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, хулиганството, вредата от употребата на наркотици и тютюневи изделия, оказване на първа долекарска помощ и др., както и ще имат практически занятия по детска полицейска лична защита. С помощта на полицаи и експерти от други области ще получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за работа в екип, уважение и толерантност към другите.

Националната програма Детско полицейско управление е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове.

В обучителния процес ще участват служители от структурите на охранителна, пътна и криминална полиция в районното управление.

 

 

Изображения

 06 ноември 2020 | 12:12