МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започване на административно производство по налагане на принудителна административна мярка “Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България” спрямо ХО ШИ ТУНГ /HO SY TUNG/

29 яну 2020

HO SY TUNG

 30 януари 2020 | 17:20