МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започване на административно производство по налагане на принудителна административна мярка “Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България” спрямо DZHUMADYLOV RAMIS

09 сеп 2020

DZHUMADYLOV RAMIS

 10 септември 2020 | 09:39