МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започване на административно производство по налагане на принудителна административна мярка “Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България” спрямо THAI VIET PHU

24 юли 2019

Тхаи Виет Фу / THAI VIET PHU

 24 юли 2019 | 17:11