МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започване на процедура по налагане на принудителна административна мярка „Отнемане правото на пребиваване на чужденец в Република България“ спрямо Фунг Куанг Шанг

27 авг 2019

Фуанг Куанг Шанг

 27 август 2019 | 17:14