МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започване на процедура по налагане на принудителна административна мярка „Отнемане правото на пребиваване на чужденец в Република България“ спрямо NGUYEN DINH THANG

27 авг 2019

NGUYEN DINH THANG

 28 август 2019 | 14:16