МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започва административно производство по налагане на принудителна административна мярка „Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България“ спрямо ELALOVA AIGERIM

17 сеп 2020

ELALOVA AIGERIM

 17 септември 2020 | 17:15