МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започва административно производство по налагане на принудителна административна мярка „Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България“ спрямо OMUROV ELDIIAR

17 сеп 2020

OMUROV ELDIIAR

 17 септември 2020 | 17:17