МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за наложена принудителна административна мярка „Отнемане правото на пребиваване в Република България“ на НГО ДЪК ЧИНХ /NGO DUC CHINH/

20 яну 2020

NGO DUC CHINH

 20 януари 2020 | 17:05