МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за наложена принудителна административна мярка „Отнемане правото на пребиваване в Република България“ на ХО ШИ ТУНГ /HO SY TUNG/

07 фев 2020

ХО ШИ ТУНГ - HO SY TUNG

 13 февруари 2020 | 17:17