МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за наложена принудителна административна мярка „Отнемане правото на пребиваване на чужденец в Република България“ на ELALOVA AIGERIM

28 сеп 2020

ELALOVA AIGERIM

 28 септември 2020 | 16:27