МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за наложена принудителна административна мярка „Отнемане правото на пребиваване на чужденец в Република България“ на OMUROV ELDIIAR

28 сеп 2020

OMUROV ELDIIAR

 28 септември 2020 | 16:32