МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за прекратено административното производство за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България - СТОЯНОВА НАТАЛИЯ

25 фев 2020

СТОЯНОВА НАТАЛИЯ

 25 февруари 2020 | 17:21