МВР

ОД Ловеч

 

27 авг 2021

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец септември 2021 година

На територията на община Ловеч

 • 02.09.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Славяни
 • 02.09.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Слатина
 • 02.09.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Горан
 • 02.09.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Умаревци
 • 23.09.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Лешница
 • 23.09.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Българене
 • 23.09.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Стефаново
 • 23.09.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Малинова

 

На територията на община Троян:

 • 09.09.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Орешак
 • 09.09.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Черни Осъм
 • 09.09.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Старо село
 • 09.09.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Голяма Желязна

 

На територията на община Ябланица и община Луковит:

 • 16.09.2021г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Батулци
 • 16.09.2021г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Дъбравата
 • 16.09.2021г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Румянцево
 • 16.09.2021г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с.Петревене

 

На територията на община Угърчин и община Тетевен:

 • 30.09.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Лесидрен
 • 30.09.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Кирчево
 • 30.09.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Градежница
 • 30.09.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Глогово

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
08.09.2021 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 91 31
РУ - Луковит 18 6
РУ - Тетевен 15 5
РУ - Троян 34 11

 

14 сеп 2020

В ход е операция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

 

От 15 до 22 септември у нас се провежда „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“, а 21 септември е обявен за Ден на превенцията. На национално ниво Денят на превенцията 21 септември ще се проведе  под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“ .
21 септември е обявен от министъра на вътрешните работи и за Ден без загинали на пътя в контекста на Дните на безопасността на пътя – ROADPOL – Европейската мрежа  на службите на  пътна полиция.

От Пътна полиция информират, че са в ход срещи с Регионалното управление на образованието и училищните ръководства, и се извършват проверки на уличното осветление, пътните знаци и пътната маркировка около училищата, като при необходимост ще се правят предписания към компетентните институции.  
В рамките на акцията на Пътна полиция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, на територията на област Ловеч ще се провеждат периодично специализирани полицейски операции насочени срещу шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, водачи без правоспособност, водачи и пътници без обезопасителни колани, предпазни системи, наличие на задължителна застраховка ГО и др.

Статистиката на пътнотранспортните произшествия за периода от 01.06.2021 г. до 31.08.2021г.  показва, че на територията на областта са регистрирани 182 ПТП, с 9 загинали, като за сравнение за същия период на 2020 год. пътнотранспортните произшествия в ловешко са 140, с 1 загинал. За летния период на 2021 год. при произшествия на пътя, в качеството си на водачи, пътници в превозно средство или пешеходци са пострадали 25 деца до 18-годишна възраст, а от 01.06.2020г. до 31.08.2020 год. пострадалите деца са 11.

14 сеп 2021

От понеделник до 17 септември ще се проведе седмицата на пожарната безопасност

В навечерието на своя професионален празник - 14 септември, от РД ПБЗН-Ловеч отчитат устойчива тенденция при възникването на произшествията спрямо същия период на миналата година

Пожарогасителна и спасителна дейност
През периода от 01.01.2021 г. до 01.09.2021г. службите на РДПБЗН - Ловеч са реагирали на 1109 сигнали за произшествия, ликвидирани са 1063 пожара, от които 137 пожара са с нанесени материални щети и 681 пожара без нанесени преки материални щети. Службите на РДПБЗН-Ловеч са се отзовали на 23 сигнала за аварийно-спасителни дейности и са оказали техническа помощ в 222 произшествия. Дадените дежурства през отчетният период са 6 , оказали са помощ на други служби на ПБЗН в 23 случая и са се отзовали на 26 лъжливи повиквания. Отчетена е устойчива тенденция при възникването на произшествията спрямо същия период на миналата година 1109. Значително е увеличението на броя на произшествията през месеците юли /169 бр./ и август /251 бр./ 2021 г., дължащо се на продължителния период на засушаване. Същите месеци през 2020 г. са отчетени съответно 94 произшествия през юли и  122 през август.

Разпределение на произшествията по Районни служби ПБЗН за периода от 01.01.2021 г. до 01.09.2021 г:

1. РСПБЗН-Ловеч – 395 /42 пожара с преки материални загуби; 209 пожара без загуби; 23 аварийно-спасителни дейности; 91 бр. техническа помощ; 14  дежурства; 10 случая на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 6 лъжливи повиквания/.

2. РСПБЗН – Троян – 204 /27 пожара с преки материални загуби; 110 пожара без загуби; 8 аварийно-спасителни дейности; 45 бр. техническа помощ; 6 случая на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 8 лъжливи повиквания/.

3. РСПБЗН-Луковит – 193 /19 пожари с преки материални загуби; 140 пожари без загуби; 6 аварийно-спасителни дейности; 23 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 4 лъжливи повиквания/.

4. РСПБЗН-Тетевен – 119 /17 пожари с преки материални загуби; 69 пожари без загуби; 8 аварийно-спасителни дейности; 19 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 5 лъжливи повиквания/.

5. РСПБЗН-Ябланица – 95 /12 пожари с преки материални загуби; 70 пожари без загуби; 1 аварийно-спасителна дейност; 9 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 2 лъжливи повиквания/.

6. УПБЗН-Угърчин – 79  /11 пожари с преки материални загуби; 59 пожари без загуби; 3 аварийно-спасителни дейности; 6 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 1 лъжливо повикване/.

7. УПБЗН-Априлци - 19 /6 пожари с преки материални загуби; 9 пожари без загуби; 0 аварийно-спасителна дейност; 4 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 3 лъжливи повиквания/.        

Спасените при пожари за отчетния период граждани са 29. За периода от 01.01.2021г. до 01.09.2021г. пострадалите при пожари са двама, а загиналите трима.Предвидени мероприятия по повод професионалния празник на огнеборците и седмицата на пожарната безопасност, стартираща от 13 септември

10 сеп 2021

31-годишен е задържан за пожара на два леки автомобила в Троян

31-годишен от Троян е задържан за пожара на два леки автомобила, пламнали на улица в града, в ранните часове на 08 септември. Едно от превозните средства е напълно унищожено, а другото е с изгоряла задна част. Огънят е нанесъл материални  щети и на близко разположен имот. Проведени са незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от служители на РУ Троян, в резултат на които е установен и задържан 31-годишен жител на града.
В хода на процесуално-следствените действия и последвало претърсване в жилище обитавано от лицето, полицаите са открили и иззели наркотично вещество, отговарящо при полеви тест на метамфетамин. Мъжът е задържан и привлечен като обвиняем, образувано е досъдебно производство по чл.330 ал.1 от НК.
Работа по случая продължават криминалисти от РУ Троян под надзора на Районна прокуратура-Ловеч,  ТО-Троян.

 

09 сеп 2021

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация