МВР

ОД Ловеч

 

Пожарна безопасност през зимните месеци

26 яну 2009

Как да предпазим живота и имуществото си при използването на отоплителни уреди?

 

 

     В резултата на ниските температури огнеборците от звено за “Пожарна безопасност и спасяване” гр. Ловеч отчитат от началото на 2009 година повишаване на броя на битовите пожари на територията на Ловешка област. До момента във връзка с отоплителния сезон са възникнали 12 броя пожари с материални загуби и 29 броя пожари без материални загуби.
      Органите за пожарна безопасност и спасяване са извършили проверки в 169 броя обекти за обществено обслужване, като за установени нарушения са връчени 11 бр. противопожарни разпореждания, 2 бр. актове за установяване на административни нарушения и 15 бр. актове за нарушаване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност.  

     За предотвратяване възникването на пожари е необходимо да научим и да не забравяме следните правила:

Какво трябва да знаете при използването на отоплителни уреди?

     На първо място е необходимо стриктно да спазвате инструкциите на производителите и приложените съвети за поддръжка, експлоатация, зареждане и ремонт на отоплителния уред. Не изхвърляйте книжката с техническите характеристики. Прочитането й може да спаси живота ви! Не пренебрегвайте ежегодната техническа проверка на състоянието на Вашите електрически и газови отоплителни уреди.
     Когато имате в дома си отоплителен уред, задължително го поставете на безопасно разстояние от мебелите и обзавеждането. Винаги го изключвайте преди да напуснете жилището си и вечер преди лягане. Не оставяйте без надзор включени печки, духалки и радиатори. Децата не трябва да имат пряк достъп до отоплителните уреди. Добре е да се използват само преносими нагревателни уреди, които имат възможност да се самоизключват при преобръщане и падане.

Как безопасно да използваме печки на твърдо гориво и камини?

     Уверете се, че огънят от вашата печка или камина няма да се разпространи навън – поставете под тях негорима подложка (лист ламарина), която да излиза отстрани на поне 10 см, а отпред на най-малко 30 см. Поддържайте зоната около уредите чиста. Премахнете всички леснозапалими материали, които сте поставили в близост до камината. Горивата за уредите трябва да бъдат съхранявани извън жилищната сграда. Не бива да изгаряте отпадъците си в печките на твърдо гориво, защото невинаги познавате структурата и химическия им състав. Винаги използвайте предпазен екран за камините, за да предотвратите падането на искри или въглени по пода на помещението. Никога не оставяйте тези приспособления без наблюдение. Почиствайте комините всяка година от натрупаните сажди, а на отворите им поставяйте само стандартни метални розетки. Премахвайте редовно от печките на твърдо гориво и камините пепелта и въглените – те затрудняват нормалната циркулация на въздуха, която е нужна за пълно изгаряне на горивата. Когато събирате пепелта и въглените, използвайте метален съд или контейнер с подходящ капак и изхвърляйте отпадъците само на отдалечено от сградата и предварително обезопасено място.

Как да поддържаме електрическата инсталация?

     Поддържайте електрическите проводници и щепсели  в добро състояние. Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте големите консуматори (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в отделни усилени електрически кръгове. Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители, а при нужда използвайте само стандартни такива. Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате. Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки и килими. Подменете всички наранени или протрити проводници.

Свещите и цигарите могат да бъдат опасни.
 

     Винаги използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат. Слагайте запалените свещи на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.  Когато носите или преминавате покрай запалена свещ внимавайте да не подпалите дрехите или косата си. Запалените свещи са красиви, но те трябва да са на безопасно разстояние от всичко, което може да гори - не ги поставяйте под полици или рафтове. Винаги загасяйте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите. Никога не пушете в леглото, може да заспите и да предизвикате пожар. Статистиката сочи, че запалената цигара в леглото в комбинация с алкохол или лекарства води до сигурен инцидент с трагичен край. Не оставяйте незагасени цигари – може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че наистина това е така. Кибритите, запалките и цигарите трябва да са недостъпни за децата. Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от материал, който не гори. Не тръскайте пепелта от цигарите в кошчето за боклук.

Как трябва да действате, ако в дома ви възникне пожар?
 

     Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е електрически или химически. Не се опитвайте да погасите пожар, който не може да контролирате.
     Ако пожарът е прекалено голям, напуснете сградата веднага. Едва когато излезете навън и сте в безопасност се обадете на телефони 160 и 112. Изчакайте навън пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте за вида, големината и местоположението на пожара.
     Ако дрехите Ви се запалят: легнете на земята, покрийте лицето си с длани и се търкаляйте напред - назад докато огъня изгасне. При никакви обстоятелства не тичайте,  така ще разпалите огъня още повече.
     Ако е задимено, покрийте с кърпа устата и носа си и се движете ниско до земята. Димът е много опасен за вдишване поради съдържащите се в него отровни продукти на горенето. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.
Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек от цепнатините под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е от другата страна. Ако дръжката на вратата е студена и няма дим, отворете я много внимателно и после бързо напуснете сградата.
Ако сте заключени или блокирани в стая,  използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на пожарната и им обяснете точното си местоположение.
     Ако се запалят олио или други масла и мазнини, опитайте да ги изгасите като хвърлите в огъня оцет, сода за хляб или сол. Ако пожара е в тенджера или тиган, опитайте се да го покриете с капак или мокра дреха.

При пожар използвайте спешните телефони - 112 и 160.

 

 

 

 

 23 май 2017 | 16:40