МВР

ОД Ловеч

 

Общи данни

Община Троян се намира в Северния централен икономически регион на Република България.
Център на общината е град Троян.
Той лежи върху богато терасираните брегове на река Бели Осъм, в северното подножие на Троянско-Калоферския дял на Стара планина, недалеч от Троянския проход, на 400 м надморска височина.
Географското положение създава условия за добри транспортни връзки. 
През Троянския проход удобен път го свързва с Южна България. Разстоянието до София е 160 км, а до Варна - 300 км. Троян е крайният възел на железопътна линия.
Съседни общини са: Ловеч, Севлиево, Априлци, Карлово, Тетевен и Угърчин.


Общината се състои от 24 населени места с територия 888 850 кв. м площ.