МВР

Медицински институт на МВР

 

Прием на пациенти

     Централна клинична база МИ-МВР извършва непрекъснат 24-часов прием на показани за болнично лечение пациенти:
     • От системата на МВР, съгласно ПУДМВР.
     • Съгласно изискванията на НЗОК по 181 клинични пътеки.
     • По договори с доброволни здравноосигурителни фондове и др.
     • Срещу заплащане.

Права на пациентите

 

Работно време на:

Съобщения:

    Във връзка с въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед РД-91-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомяваме:
                  1. ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ  провеждането на медицинско освидетелстване,  изследване на физическата годност, психологично изследване, изпити и интервюта в конкурсни и други процедури за назначаване и преназначаване на служители в МВР.
             
               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------