МВР

Медицински институт на МВР

 

Прием на пациенти

     Централна клинична база МИ-МВР извършва непрекъснат 24-часов прием на показани за болнично лечение пациенти:
     • От системата на МВР, съгласно ПУДМВР.
     • Съгласно изискванията на НЗОК по 181 клинични пътеки.
     • По договори с доброволни здравноосигурителни фондове и др.
     • Срещу заплащане.

Права на пациентите

 

Работно време на:

Съобщения:

      На 14- ти ноември - Световен ден на диабета, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната при МИ - МВР организира "Ден на отворените врати". Профилактични прегледи и консултации ще се проведат от 13:00 до 15:00 часа в Ендокринологичен кабинет №104 на МИ -МВР.  Записване на тел. 02 98 21 552.