МВР

Медицински институт на МВР

 

Прием на пациенти

     Централна клинична база МИ-МВР извършва непрекъснат 24-часов прием на показани за болнично лечение пациенти:
     • От системата на МВР, съгласно ПУДМВР.
     • Съгласно изискванията на НЗОК по 181 клинични пътеки.
     • По договори с доброволни здравноосигурителни фондове и др.
     • Срещу заплащане.

Права на пациентите

 

Работно време на:

Съобщения:

    Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и заповед РД-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че:
                  1. ПРЕУСТАНОВЯВАМЕ провеждането на медицинско освидетелстване за периода на извънредно положение.
                  2. ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ планов прием на пациенти по клинични пътеки в областта на физикалната и рехабилитационна медицина.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безплатни дерматологични прегледи