МВР

Медицински институт на МВР

 

25.08.2016 г. Информации за приключване на договори, сключени въз основа на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на лечебните заведения за...

20 сеп 2016

25.08.2016 г. Информации за приключване на договори, сключени въз основа на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ - МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна

Договор рег. №453 от 03.07.2013 г.  /.pdf/

Договор рег. №463 от 15.07.2013 г.  /.pdf/

Договор рег. №465 от 15.07.2013 г.  /.pdf/

Забележка : Уникален номер в АОП - 00023-2013-0003

 23 май 2017 | 18:09