МВР

Медицински институт на МВР

 

АБОНАМЕНТНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР

23 дек 2015

1. Решение /.pdf/

2. Обявление /.pdf/

3. Документация за участие в процедурата /.pdf/

4. Техническа спецификация - Приложениe №1 /.xls/

5. Оферта - образец - Приложение № 2 /.doc/

6. Техническа оферта - образец - Приложение № 3 /.doc/

7. Ценова оферта -  образец:

   7.1. Приложение №4.1 /.xls/

   7.2. Приложение №4.2 /.xls/

   7.3. Приложение №4.3 /.xls/

   7.4. Приложение №4.4 /.xls/

8. Приложения от №5 до №13 /.doc/

9. Договор - проект - Приложение № 14 /.pdf/


 

 ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „АБОНАМЕНТНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА  НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ  - МВР”

 05 юли 2017 | 10:49