МВР

Медицински институт на МВР

 

ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР, ЦКБ В ГР. СОФИЯ, ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

04 авг 2016

1. Решение /.pdf/

2. Становище за осъществен предварителен контрол /.pdf/

3. Договор /.pdf/

4. Общи условия /.pdf/

 

Информация за дата, основание и размер на извършени плащания:

       - плащане на 27.05.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 25.06.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 22.07.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 31.08.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 30.09.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 01.12.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 18.12.2015 г. /.pdf/

       - плащане на 23.02.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 15.03.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 29.03.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 27.04.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 27.05.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 22.06.2016 г. /.pdf/

       - плащане на 18.07.2016 г. /.pdf/


Обявление за приключване на дог.№323/27.03.2015 г.

 

Забележка: Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП - 00023-2015-0001.

 

 25 юли 2018 | 16:34