МВР

Медицински институт на МВР

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ЦКБ НА МИ–МВР И БПЛР, ФИЛИАЛИ НА МИ – МВР, ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА САМОПРОДАВАЩИ АВТОМАТИ ЗА ТОПЛИ НАПИТКИ И САМОПРОДАВАЩИ КОМБИНИРАНИ АВТОМАТИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ

18 фев 2019

Заповед за откриване на процедура

Обява

Заповед за определяне на наематели

 11 април 2019 | 16:00