МВР

Медицински институт на МВР

 

Отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, представляващи кабинети за упражняване на индивидуална практика за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ

31 дек 2019

Обява

Заповед за определяне на наематели

 20 февруари 2020 | 09:12