МВР

Медицински институт на МВР

 

За отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, находящи се в сградата на МБАЛ – ЦКБ на Медицинския институт на МВР в гр. София, представляващи кабинети за оказване на извънболнична медицинска помощ и предназначени за...

22 дек 2014

За отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, находящи се в сградата на МБАЛ – ЦКБ на Медицинския институт на МВР в гр. София, представляващи кабинети за оказване на извънболнична медицинска помощ и предназначени за упражняване на индивидуална практика за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ

Заповед за откриване на процедура /.pdf/

Обява /.pdf/

Заповед за определяне на наематели /.pdf/

 23 май 2017 | 18:09